Hebrew CV

שמא יהודה פרידמן- קורות חיים ורשימת פרסומים

נולד: כ”ה באדר תרצ”ז (8.3.37)
אזרחות: ישראל (ת”ז 15231574) וארה”ב
כתובת: רחוב רב אשי 6, ירושלים 93309
טלפון: 678-6697 (02) (בית)
דוא”ל talmud@netvision.net.il
.
תארים
BA – Phi Beta Kappa – אוניברסיטת פנסילבניה 1958
BHL – מכללת גרץ 1958
MHL – בית המדרש לרבנים באמריקה 1960
סמיכה – ביהמ”ד הנ”ל 1964
Ph.D – בתלמוד, בית המדרש לרבנים באמריקה 1966

מינויים אקדמיים ותפקידים
מורה לתלמוד, בית המדרש לרבנים באמריקה, 1964
פרופסור עוזר (assistant professor), בית המדרש לרבנים באמריקה, 1967
פרופסור חבר, בית המדרש לרבנים באמריקה, 1970
ממלא מקום הספרן, בית המדרש לרבנים באמריקה, 1969
מרצה אורח, אוניברסיטת בר-אילן, תלמוד 1971-1970
דיקן ומנהל הקמפוס הירושלמי של בית המדרש לרבנים באמריקה, 1990-1973
פרופסור לתלמוד, אוניברסיטת תל-אביב, 1974–1975
פרופסור מן המנין, בית המדרש לרבנים באמריקה, 1975
חבר המכון ללימודים מתקדמים, האוניברסיטה העברית, 1976-1975
פרופסור אורח להוראת התלמוד, האוניברסיטה העברית, 1980-1978
עורך פירסומים בעברית, בית המדרש לרבנים באמריקה, 1990-1984
ראש המכון לחקר התלמוד ע”ש שאול ליברמן ומייסדו, ביהמ”ד -1985
חבר האקדמיה האמריקאית לחקר היהדות, 1985
ראש מכון שוקן, ירושלים, 1990-1987
הוראה, מכון שכטר, ירושלים, -1988
פרופסור אורח מן המנין, המחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן, תשס”א –
האיגוד לפרשנות התלמוד, מייסד ויו”ר, 1993–
פרופסור אורח לספרות יהודית, אוניברסיטת הרוורד, 1997
פרופסור אורח, האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למשפטים, תש”ס
חבר החברה ההיסטורית הישראלית
חבר האקדמיה ללשון העברית, תשס”א–
חבר מערכת “סידרא”, כתב-עת לחקר ספרות התורה שבעל-פה, המחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן.
חבר המערכת, JSIJ, Jewish Studies, an Internet Journal (http//www.biu.ac.il/JS/JSIJ) תשס”א-
קתדרה בתלמוד ובספרות רבנית ע”ש בנימין ומינה ריבס, ביהמ”ד לרבנים, תשס”ג.
עורך, מדור תלמוד, אנציקלופדיה יודאיקה, מהדורה שנייה.
עורך ואחראי, עדי הנוסח של הספרות התנאים, אוניברסיטת בר-אילן, http://www.biu.ac.il/JS/tannaim/
עורך, כתב-עת אוקימתא תש”ע-
Associate Member, Near and Middle Eastern Studies Sub-Faculty, Oriental Institute, University of Oxford, 2011

Oxford Centre for Hebrew and Jewish Studies: European Seminar on Advanced Jewish Studies (ESAJS) Fellowship on The Material Texts of the Genizah Collection at the Bodleian Library: A New Approach to Genizah Research, 2011.

הדרכת תלמידי מחקר, תואר שני ותואר שלישי
1. שולמית ולר, כתובות פרק ה’ (“אף על פי”) בתלמוד הבבלי, פרשנות הסוגיות, בית המדרש לרבנים באמריקה, תשמ”ז, תואר שלישי.
2. דוד גולינקין, פרק יום טוב של ראש השנה בבבלי (חלק ב’): מהדורה מדעית עם פירוש, בית המדרש לרבנים באמריקה, שבט תשמ”ח, תואר שלישי.
3. אליעזר דיימונד, דוגמא למהדורה מדעית עם פירוש למסכת תענית, תלמוד בבלי, ראש פרק א’, בצירוף מבוא, בית המדרש לרבנים באמריקה, תש”ן, תואר שלישי.
4. דב פוגל, פירוש רש”י למסכת בבא מציעא, קטעים נבחרים ופרקי מבוא, אוניברסיטת בר-אילן, תשנ”ב, תואר שלישי.
5. ג’י רובנר, מבוא לפירוש רב חננאל בן חושיאל מקיירואן על מסכת בבא מציעא ונלווה לו שחזור הפירוש לחלק השני של המסכת (האבוד) משוחזר על פי מסמכים מגניזת קהיר ומובאות בראשונים, בית המדרש לרבנים באמריקה, תשנ”ג, תואר שלישי .
6. משה בנוביץ, פירוש מדעי לפרק שבועות שתים בתרא בבבלי, בית המדרש לרבנים באמריקה, תשנ”ג, תואר שלישי.
7. שמואל יוסף וולד, בבלי פסחים, פרק אלו עוברין, מהדורה מדעית וביאור מקיף, בית המדרש לרבנים באמריקה, תשנ”ד, תואר שלישי.
8. דני רביב, מקרא ומדרש במשנת סנהדרין, אוניברסיטת בר-אילן, תשנ”ט, תואר שלישי, בציון מעולה.
9. מוטי ארד, מחללי שבת בפרהסיה וחבריהם, בית המדרש לרבנים באמריקה, תש”ס, תואר שלישי, בציון מעולה.
10. אהרן עמית, פרק מקום שנהגו בבבלי, פרק רביעי ממסכת פסחים, פרשנות הסוגיות, אוניברסיטת בר-אילן, תש”ס, תואר שלישי, בציון מעולה.
11. יהודה פליקס, משנה ותוספתא, מסכת קידושין, אוניברסיטת בר-אילן, תואר שלישי, תשס”ב.
12. דב שורץ, מסכת בבא קמא, פרק הכונס, מהדורה ופירוש, אוניברסיטת בר-אילן, תואר שלישי, תשס”ד.
13. אברהם שי”ף, היחס בין הלכות בתוספתא סוכה ומקבילותיהן במשנה, אוניברסיטת בר-אילן, תואר שלישי, תשס”ב.
14. טומס תורן, מהדורת פרק מן הבבלי, מכות פרק שלישי, בית המדרש לרבנים באמריקה, תואר שלישי, תשס”ד.
15. יהושע קולפ, מהדורה מחקרית עם פירוש הסוגיות לפרק בתולה נשאת, תלמוד בבלי מסכת כתובות פרק ראשון, אוניברסיטת בר-אילן, תואר שלישי, תשס”ד.
16. אהרן ירחי, נוסח ופרשנות פרק משוח מלחמה ופרק עגלה ערופה, תלמוד בבלי סוטה פרקים שמיני ותשיעי, אוניברסיטת בר-אילן, תואר שלישי, תשס”ה.
17. אביעד סטולמן, פירוש על דרך המחקר: תלמוד בבלי, מסכת ערובין, פרק עשירי, אוניברסיטת בר-אילן, תואר שלישי, תשס”ה.
18. נתנאל בעדני, פירוש לפרק היו בודקין, תלמוד בבלי סנהדרין פרק חמישי, אוניברסיטת בר-אילן, תואר שלישי, תשס”ו.
19. יונתן מילגראם, בכורות, אוניברסיטת בר-אילן, תואר שלישי, תשס”ז.
20. רועי ווסטרייך, זבחים, אוניברסיטת בר-אילן, תואר שלישי, תשס”ט.
21. גבריאל חזות, תולדות המידה קל וחומר, אוניברסיטת בר-אילן, תואר שלישי, תשע”ג.
22. אברם ווייס, פרשנות על דרך המחקר, ראש השנה, פרק ראוהו בית דין, אוניברסיטת בר-אילן, תואר שלישי, תשע”ג.
23. שרה בן-משה, פרשנות לכתובות פרק רביעי, אוניברסיטת בר-אילן, תואר שלישי, תשע”ג.
24. חגי סופר, המינוח התלמודי, אוניברסיטת בר-אילן, תואר שלישי.
25. גלעד לנדאו, נוסח מסכת סוטה, אוניברסיטת בר-אילן, תואר שני, תשע”א.
26. אלישיב פרנקל, סיפורי חכמים בתלמוד הבבלי, אוניברסיטת בר-אילן, תואר שלישי.
27. אסף פינק, התוספתא בקטעי הגניזה, אוניברסיטת בר-אילן, תואר שלישי.

פרסים
פרס עיריית חולון לספרות תורנית וחכמת ישראל ע”ש שר הפנים מ”ח שפירא ז”ל לשנת תשנ”א, לספר “תלמוד ערוך, פרק השוכר את האומנין”.
פרס מפעל הפיס למדעים ומחקר ע”ש לנדאו לשנת 2010, מדעי הרוח: ספרות חז”ל ותקופת המשנה והתלמוד.
פרס ישראל לחקר התלמוד, תשע”ד.

מענקי מחקר
קרן הזיכרון לתרבות יהודית (ניו יורק), 1970–1971
National Foundation for Jewish Culture (NY), 1972–1973
הקרן הלאומית למדע (ISF), ירושלים, תשל”ז–תשל”ח
הקרן הלאומית למדע (ISF), ירושלים, תשנ”ג
קרן ישראל גרמניה (GIF), ירושלים, 1996–1999
קרן רוטשילד – אבי היישוב, 1995–2000, עבור האיגוד לפרשנות התלמוד.
הקרן הלאומית למדע (ISF), ירושלים, תשע”ד-תשע”ו (להשלמת שלושה כרכים של פרשנות)

רשימת פרסומים

ספרים – מונוגרפים – מהדורות
1. פירוש רבינו יהונתן הכהן מלוניל, בבא קמא, עם הקדמה והערות, ניו יורק וירושלים תשכ”ט
2. ספר הלכות רבתי לרבינו יצחק אלפסי, כ”י ניו-יורק ביהמ”ד לרבנים באמריקה 692 עם מבוא, ירושלים תשל”ד
3. “פרק האשה רבה בבבלי, בצירוף מבוא כללי על דרך חקר הסוגיא”, מחקרים ומקורות א, ערוך בידי ח”ז דימיטרובסקי, ניו-יורק תשל”ח, עמ’ 441-275
4. תלמוד ערוך, פרק השוכר את האומנין: הפירושים, ירושלים תשנ”א
5. תלמוד ערוך, פרק השוכר את האומנין: הנוסח עם מבוא כללי, ירושלים תשנ”ז
6. תוספתא עתיקתא על מסכת פסח ראשון, מקבילות המשנה והתוספתא ופירושן בצירוף מבוא, רמת-גן תשס”ג
7. סוגיות בחקר התלמוד הבבלי, אסופת מחקרים בענייני מבנה, הרכב ונוסח, ניו-יורק וירושלים תש”ע
8. לתורתם של תנאים: אסופת מחקרים מתודולוגיים ועיוניים, ירושלים תשע”ג
9. מֻנָּ֣ח ׀ מֻנָּ֣ח רְבִ֗יעַ: מחקרי לשון ומינוח בספרות התלמודית, ירושלים תשע”ד (בהדפסה)
10. תלמוד האיגוד, המגרש, גיטין פרק תשיעי מן התלמוד הבבלי עם פרשנות על דרך המחקר, האיגוד לפרשנות התלמוד, ירושלים (בהדפסה)
11. תלמוד האיגוד, השוכר את הפועלים, בבא מציעא פרק שביעי מן התלמוד הבבלי עם פרשנות על דרך המחקר, האיגוד לפרשנות התלמוד, ירושלים (עומד להופיע)

עריכת ספרים
1. ספר הזכרון לרבי שאול ליברמן, ירושלים תשנ”ג
2. עטרה לחיים: מחקרים בספרות התלמודית והרבנית לכבוד פרופ’ חיים זלמן דימיטרובסקי, [עם עורכים אחרים], ירושלים תש”ס
3. חמש סוגיות מן התלמוד הבבלי, האיגוד לפרשנות התלמוד, ירושלים תשס”ב
4. תלמוד האיגוד, מאימתי קורין את שמע, ברכות פרק ראשון מן התלמוד הבבלי עם פרשנות על דרך המחקר מאת משה בנוביץ, האיגוד לפרשנות התלמוד, ירושלים תשס”ו
5. תלמוד האיגוד, כלל גדול, שבת פרק שביעי מן התלמוד הבבלי עם פרשנות על דרך המחקר מאת שמואל יוסף וולד, האיגוד לפרשנות התלמוד, ירושלים תשס”ז
6. תלמוד האיגוד, המוצא תפילין, עירובין פרק עשירי מן התלמוד הבבלי עם פרשנות על דרך המחקר מאת אביעד אברהם סטולמן, האיגוד לפרשנות התלמוד, ירושלים תשס”ח
7. תלמוד האיגוד, מקום שנהגו, פסחים פרק רביעי מן התלמוד הבבלי עם פרשנות על דרך המחקר מאת אהרן עמית, האיגוד לפרשנות התלמוד, ירושלים תשס”ט
8. תלמוד האיגוד, היו בודקין, סנהדרין פרק חמישי מן התלמוד הבבלי עם פרשנות על דרך המחקר מאת נתנאל בעדני, האיגוד לפרשנות התלמוד, ירושלים תשע”ב
9. תלמוד האיגוד, לולב וערבה / החליל, סוכה פרקים רביעי וחמישי מן התלמוד הבבלי עם פרשנות על דרך המחקר מאת משה בנוביץ, האיגוד לפרשנות התלמוד, ירושלים תשע”ג

מאמרים
1. “כל הקצר קודם”, לשוננו לה (תשל”א), עמ’ 129-117, 206-192 = מ’ בר-אשר, עורך, קובץ מאמרים בלשון חז”ל, חלק ב, ירושלים תש”ם, עמ’ 299–326
2. “הוספות וקטעי ‘סברא’ בפרק החובל (ב”ק פ”ח)”, תרביץ מ (תשל”א), עמ’ 443-418 [= סוגיות בחקר התלמוד, עמ’ 312-291]
3. “הנאה וקנינים בתלמוד”, דיני ישראל ג (תשל”ב), עמ’ 145-115
4. “גמרא וסברא”, סיני עב (תשל”ב), עמ’ רג
5. “Bava Kamma”, “Bava Metzia”, “Bava Batra”, “H.Z. Dimitrovsky” in Encyclopaedia Judaica, Jerusalem 1972
6. “שבת שלום ומבורך”, לשוננו לעם רל”ה (תשל”ג), עמ’ 148
7. “שלש הערות בדקדוק ארמית בבלית”, תרביץ מג (תשל”ד), עמ’ 69-58
8. “Two Early “Unknown” Editions of the Mishna”, Jewish Quarterly Review LXV (1974), pp. 115-121
9. “קידושין במלוה”, סיני עו (תשל”ה), עמ’ מז-עו
10. ” ‘חופה בקידושין’ בברכת אירוסין ודפוסי ספר אבודרהם”, סיני עו (תשל”ה), עמ’ רס-רסד
11. “האשה ושני בעליה בהלכה התלמודית ובחוקי המזרח הקדום”, שנתון המשפט העברי ב’ (תשל”ה), עמ’ 382-359
12. “מציאות ברשות הרבים”, דיני ישראל ו (תשל”ה), עמ’ 175-169 [= לתורתם של תנאים, עמ’ 146-140]
13. “מתוספות הרשב”ם לרי”ף”, קֹבץ על יד ח (תשל”ו), עמ’ 226-187
14. “מבנה ספרותי בסוגיות הבבלי”, דברי הקונגרס העולמי השישי למדעי היהדות ג (תשל”ז), עמ’ 402-389 [= סוגיות בחקר התלמוד, עמ’ 148-136]
15. “לישנא אחרינא של הגאונים לסוגיית ‘הבא לי גיטי'”, תרביץ מז (תשל”ח), עמ’ 29-20 [= סוגיות בחקר התלמוד, עמ’ 488-477 (ושם חלק נוסף)]
16. “ראש פרק המפקיד”, שנתון המשפט העברי ה (תשל”ח), עמ’ 218-209 [= סוגיות בחקר התלמוד, עמ’ 497-489]
17. “The Organizational Pattern of the Mishneh Torah”, The Jewish Law Annual I (1978), pp. 37–41
18. “תשובה”, תרביץ מח (תשל”ט), עמ’ 373-370
19. “The Case of the Woman with Two Husbands in Talmudic and Ancient Near Eastern Law” (English translation of #11, with additions), Israel Law Review 15 (1980), pp. 530-558
20. “שיירי כתבי-יד קדומים למסכת בבא מציעא”, עלי ספר ט (תשמ”א), עמ’ 55-5
21. “איחוי פרשיות סמוכות בסוגיות הבבלי”, דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות, תשמ”א, עמ’ 255-251 [= סוגיות בחקר התלמוד, עמ’ 153-149]
22. “לתלמודם של גאונים: קטע קדום של תלמוד עם גליונות-נוסח”, תרביץ נא (תשמ”ב), עמ’ 48-37 [= סוגיות בחקר התלמוד, עמ’ 290-280]
23. “תיקוני ערכים למילון התלמודי (א): ‘ואימרו פועלים… ואימר בעל הבית’ (בבא מציעא עז ע”א)”, עיונים בספרות חז”ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ’ עזרא ציון מלמד, בעריכת י”ד גילת, ח”י לוין, צ”מ רבינוביץ, רמת-גן תשמ”ב, עמ’ 169-163
24. “לאילן היוחסין של נוסחי בבא מציעא – פרק בחקר נוסח הבבלי”, מחקרים בספרות התלמודית, יום עיון לרגל מלאת שמונים שנה לשאול ליברמן, ירושלים תשמ”ג, עמ’ 147-93 [= סוגיות בחקר התלמוד, עמ’ 247-192]
25. “קווים לדמותו המדעית של פרופ’ שאול ליברמן ז”ל”, ידיעות האיגוד העולמי למדעי היהדות 23 (תשמ”ד), עמ’ 37-23
26. “שאול ליברמן – הוראתו בעל פה ובכתב”, לזכרו של שאול ליברמן, ירושלים תשמ”ד, עמ’ 50-55
27. “חושינו, חיישינו”, לשוננו נ (תשמ”ו), עמ’ 42-37.
28. “New Bibliographic and Textual Tools for Talmudic Research”, Proceedings of the Ninth World Congress of Jewish Studies, Jerusalem 1986, pp. 31–37
29. “אנא מן יומוי = אנא מן יומיי (‘מימיי’), לתצורת הכינוי החבור בארמית הגלילית”, מחקרים בלשון ב-ג (תשמ”ז) [= ספר אבא בנדויד, בעריכת משה בר-אשר], עמ’ 215-207
30. “Literary Development and History in the Aggadic Narrative of the Babylonian Talmud: A Study Based Upon B.M. 83b-86a”, ed. Nahum W. Waldman, Community and Culture Essays in Jewish Studies In Honor of the 90th Anniversary of the Founding of Gratz College, Philadelphia, 1987, pp. 67-80
31. “לאגדה ההיסטורית בתלמוד הבבלי”, ספר הזכרון לרבי שאול ליברמן, תדפיס, ירושלים תשמ”ט, עמ’ 46-1; הספר, תשנ”ג, עמ’ 164-119 [= סוגיות בחקר התלמוד, עמ’ 432-389]
32. “נת”ן > למיתב, ליתיב (בארמית של התלמוד הבבלי)”, לשוננו נג (תשמ”ט), עמ’ 123-121
33. “לענין הדבורה בשירו של אבן גבירול, ומנהג אחד בקריאת שמע”, לשון ועברית 6 (תשנ”א), עמ’ 51-50
34. “להתהוות שינויי הגירסאות בתלמוד הבבלי”, עם תקציר באנגלית, סידרא ז (תשנ”א) עמ’ 102-67 [= סוגיות בחקר התלמוד, עמ’ 191-157]
35. “כתיב השמות רבה ורבא בתלמוד הבבלי”, סיני קי (תשנ”ב), עמ’ קמ-קסד
36. “גדולי הדור – גדולי עולם”, לשוננו לעם מג (תשנ”ב), עמ’ 92-90
37. “מסכת עבודה זרה, כ”י ניו-יורק – כתב יד שהועתק בשני שלבים”, לשוננו נו (תשנ”ב), עמ’ 374-371 [= סוגיות החקר התלמוד, עמ’ 316-313]
38. “תיקוני ערכים למילון התלמודי (ד): אזדא”, מחקרים בלשון ה-ו (תשנ”ב), ספר ישראל ייבין, בעריכת מ’ בר-אשר, עמ’ 345-327
39. “פירושי רש”י לתלמוד: הגהות ומהדורות”, רש”י עיונים ביצירתו, בעריכת צ”א שטיינפלד, רמת-גן, תשנ”ג, עמ’ 174-147
40. “תיקוני ערכים למילון התלמודי (ג): “אוכלוסא – אוכלוזא – אכלוזא – כלוזא – אכלושי – אבלושי”, מחקרי תלמוד ב, מוקדש לזכרו של פרופ’ אליעזר שמשון רוזנטל, ירושלים, תשנ”ג, עמ’ 430-411
41. “המונח ‘או כלך לדרך זו’ ושימושו במדרשי התנאים”, סידרא ט (תשנ”ג), עמ’ 74-61 [= לתורתם של תנאים, עמ’ 391-376]
42. “תוספתא עתיקתא: ליחס מקבילות המשנה והתוספתא [א], כל כתבי הקדש (שבת טז, א)”, עם תקציר באנגלית, תרביץ סב (תשנ”ג), עמ’ 338-313 [= לתורתם של תנאים, עמ’ 108-81]
43. “רבי דוד בן אלעזר ס”ל ומסכתות התלמוד שנדפסו בדפוס שונצינו”, אסופות ז (תשנ”ג), בעריכת מ’ בניהו, עמ’ ט-כח [= סוגיות בחקר התלמוד, עמ’ 360-342]
44. “קבוצותיהם של כתבי-היד מן התלמוד הבבלי על פי כתיב ולשון”, עם תקציר באנגלית, לשוננו, נז (תשנ”ג), עמ’ 124-123 [= סוגיות בחקר התלמוד, עמ’ 341-340]
45. “The Holy Scriptures Defile the Hands – the Transformation of a Biblical Concept in Rabbinic Theology”, Minhah le-Nahum: Biblical and Other Studies Presented to Nahum Sarna in Honour of his 70th Birthday, ed. M. Brettler, M. Fishbane, London 1993, pp. 117-132
46. “מקבילות המשנה והתוספתא”, דברי הקונגרס העולמי האחד-עשר למדעי היהדות, חטיבה ג, כרך ראשון, ירושלים תשנ”ד, עמ’ 22-15 [= לתורתם של תנאים, עמ’ 139-129]
47. “זוטות לארמית הבבלית”, עם תקציר באנגלית, לשוננו נח (תשנ”ד), עמ’ 57-49
48. “Graven Images”, Graven Images, A Journal of Culture, Law and the Sacred, I (1994), pp. 233–238
49. “תוספתא עתיקתא – ליחס מקבילות המשנה והתוספתא [ב] – “מעשה ברבן גמליאל וזקנים”, בר-אילן כו-כז (תשנ”ה) מוגש לכבוד פרופ’ יצחק ד’ גילת, בעריכת צ”א שטיינפלד, עמ’ 288-277 [= לתורתם של תנאים, עמ’ 121-109]
50. “An Ancient Scroll Fragment (b. Hullin 101a-105a) and the Rediscovery of the Babylonian Branch of Tannaitic Hebrew”, JQR 86:1 (1995), pp. 9-50
51. “מסכתות שנדפסו ולא נרשמו וכאלה שנרשמו ולא נדפסו”, עלי ספר יח (תשנ”ה-תשנ”ו), עמ’ 41-5 [= סוגיות בחקר התלמוד, עמ’ 385-361]
52. “כתבי היד של התלמוד הבבלי – טיפולוגיה של כתיב”, מחקרים בלשון העברית ובלשונות היהודים, מוגשים לשלמה מורג, בעריכת מ’ בר-אשר, ירושלים (תשנ”ו), עמ’ 190-163 [= סוגיות בחקר התלמוד, עמ’ 339-317]
53. “שום דבר – למילים בעלות גון משמע נויטראלי בלשון חז”ל”, עיונים בלשון חכמים, ירושלים תשנ”ו, עמ’ 84-79
54. “המילון המחקרי ללשון העברית של התנאים: ערך הבקר/הפקר; ביקורת”, סידרא יב (תשנ”ו), עמ’ 113-127. תוספת למאמר, סידרא יג (תשנ”ז), עמ’ 158
55. “Baraiyta”, “Talmud (Introduction)”; “Talmud Bavli”, The Oxford Dictionary of the Jewish Religion, Oxford University Press (1997), pp. 98, 668-672
56. “תיקוני ערכים למילון התלמודי (ה): ארבא = ‘כבש’, ‘כבשה'”, עם תקציר באנגלית, תרביץ סז (תשנ”ח), עמ’ 250-245
57. “עיונים בדרכי פרשנות התלמוד לרגל הופעת מהדורת ארטסקרול בעברית”, בד”ד: בכל דרכיך דעהו, כתב עת לענייני תורה ומדע של אוניברסיטת בר-אילן, 7, (תשנ”ח), עמ’ 91-77
58. “מחיקת המן”, לשוננו סא (תשנ”ח), עמ’ 263-259
59. “מי היה בן דרוסאי?”, סידרא יד (תשנ”ח), עמ’ 91-77
60. 5“The Babylonian Branch of Tannaitic Hebrew and an Ancient Scroll Fragment (bHullin 101a-105a)”, Scripta Hierosolymitana: Studies in Mishnaic Hebrew, ed. M. Bar-Asher, (1998), pp. 164-180 (a fuller version appears above, #50).
61. “כיצד מדקדקין? עיון בשינויי הגרסות של התלמוד הבבלי לרגל הופעת י”ג כרכים של ‘דקדוקי סופרים השלם'”, עם תקציר באנגלית, תרביץ סח (תשנ”ט), עמ’ 162-129 [= סוגיות בחקר התלמוד, עמ’ 279-248]
62. “השם גורם: דברי החכם נופלים על שמו”, ואלה שמות: מחקרים באוצר השמות היהודיים, ב, בעריכת א’ דמסקי, אוניברסיטת בר-אילן (תשנ”ט), עמ’ נא-עז
63. “The Primacy of Tosefta to Mishnah in Synoptic Parallels”, in: Introducing Tosefta, eds. H. Fox and T. Meacham, New York 1999, pp. 99-121 [תרגום לעברית: “ראשוניותה של התוספתא כלפי המשנה בהלכות מקבילות”, לתורתם של תנאים, עמ’ 128-122]
64. “הברייתות בתלמוד הבבלי ויחסן למקבילותיהן שבתוספתא”, עטרה לחיים, מחקרים בספרות התלמודית והרבנית לכבוד פרופ’ חיים זלמן דימיטרובסקי, עורכים: ד’ בויארין ואחרים, ירושלים תש”ס, עמ’ 201-163 [= לתורתם של תנאים, עמ’ 194-149]
65. “אשת שנַים”, שנתון המשפט העברי, כא (תשנ”ח-תש”ס), עמ’ 36
66. “Uncovering Literary Dependencies in the Talmudic Corpus”, S.J.D. Cohen (ed.), The Synoptic Problem in Rabbinic Literature, Providence 2000, pp. 35-57. [תרגום לעברית: “מקבילות של עריכה בספרות התלמודית”, לתורתם של תנאים, עמ’ 217-195]
67. “סתומות בלשון מגילות מדבר יהודה” (עם תקציר באנגלית), לשוננו סד (תשס”ב), עמ’ 174-167
68. פרשנות מסכת גיטין, פרק המגרש, הסוגיא הראשונה, חמש סוגיות מן התלמוד הבבלי, האיגוד לפרשנות התלמוד, ירושלים תשס”ב, עמ’ 164-115
69. “הערות אחדות לזכרו של פרופסור שאול ליברמן ז”ל – בצעירותו מאי קסבר, ובזקנותו מאי קסבר”, Saul Lieberman (1898-1983), Talmudic Scholar and Classicist, ed. Meir Lubetski, Series of Jewish Studies, Vol. 23, Mellen Press, Lewiston 2002, pp. 91-95
70. “The Further Adventures of Rav Kahana – Between Babylonia and Palestine”, in P. Schäfer (ed.), The Talmud Yerushalmi and Graeco-Roman Culture, 3, Tübingen 2002, pp. 247-271
71. “הפתגם ושברו, עיון בתרבות המשל בספרות התלמודית”, 2 (2003) JSIJ, עמ’ 83-25.
72. “A Good Story Deserves Retelling – The Unfolding of the Akiva Legend”, JSIJ 3 (2004), pp. 1-39
73. “לאופיין של הברייתות בתלמוד הבבלי: ‘בן תימא’ ו’בן דורתיי'”, נטיעות לדוד, ספר היובל לדוד הלבני, בעריכת י’ אלמן, א”ב הלבני, צ”א שטיינפלד, ירושלים תשס”ה, עמ’ קצה-רעד [= לתורתם של תנאים, עמ’ 350-266]
74. “לשון המועדים (א): אור ליום ארבעה עשר”, מחקרים בתלמוד ובמדרש, ספר זיכרון לתרצה ליפשיץ (מ’ בר-אשר ואחרים עורכים), ירושלים תשס”ה, עמ’ 519-475
75. “‘לא הרגו נהרגין, הרגו אין נהרגין’ (בבלי מכות ה ע”ב): מִשְׂפָּח או מִשְׁפָּט?”, סידרא כ (תשס”ה), עמ’ 194-171 [= לתורתם של תנאים, עמ’ 454-428]
76. “המהדרין מן המהדרין”, לשוננו סז (תשס”ה), עמ’ 160-153 [= לתורתם של תנאים, עמ’ 265-258]
77. “A Good Story Deserves Retelling – The Unfolding of the Akiva Legend”, Creation and Composition, The Contribution of the Bavli Redactors (Stammaim) to the Aggadah, ed. J.L. Rubenstein, Tübingen 2005, pp. 71-100 (an expanded version of no. 72) [תרגום לעברית: “תחילתו של ר’ עקיבא – גלגולי אגדות וגלגולי גלגוליהן” לתורתם של תנאים, עמ’ 427-395]
78. “From Sinai to Cyberspace: the Transmission of the Talmud in Every Age”, Printing the Talmud, from Bomberg to Schottenstein, eds. S. L. Mintz, G. M. Goldstein, New York 2005, pp. 142-154
79. “סיפור רב כהנא ור’ יוחנן (ב”ק קיז ע”א-ע”ב) וענף נוסח גניזה-המבורג”, בר-אילן ל-לא (תשס”ו) [מוקדש לזכרו של פרופ’ מאיר שמחה פלדבלום], עמ’ 490-409
80. “שני ענייני חנוכה בסכוליון של מגילת תענית”, ציון עא (תשס”ו), עמ’ 40-5 [= לתורתם של תנאים, עמ’ 257-218]
81. “דמא בן נתינה – לדמותו ההיסטורית, פרק בחקר האגדה התלמודית”, היגיון ליונה, קובץ מחקרים לכבודו של פרופ’ יונה פרנקל, בעריכת י’ לוינסון, י’ אלבוים וג’ חזן-רוקם, ירושלים תשס”ז, עמ’ 130-83 [= סוגיות בחקר התלמוד, עמ’ 474-433]
82. “צלם דמות ותבנית”, סידרא כב (תשס”ז), עמ’ 152-89
83. “Anthropomorphism and its Eradication”, Iconoclasm and Iconoclash, ed. W. van Asselt et al., Leiden 2007, pp. 157-178
84. “זכריה פרנקל וחקר המשנה”, מברסלאו לירושלים – בתי מדרש לרבנים: פרקי מחקר והגות, בעריכת גיא מירון, ירושלים תשס”ח, עמ’ 73-39
85. “‘קלעיני מראשי, קלעיני מזרועי’ (סנהדרין ו, ה)”, על פי הבאר, מחקרים בהגות יהודית ובמחשבת ההלכה מוגשים ליעקב בלידשטיין, באר שבע תשס”ח, עמ’ 448-437 [= לתורתם של תנאים, עמ’ 364-353]
86. “עולמם של גדולים”, שערי לשון: מחקרים בלשון העברית, בארמית ובלשונות היהודים מוגשים למשה בר-אשר, ב’, ירושלים תשס”ח, עמ’ 285-272
87. “מעולם ועד עולם”, לשוננו ע (תשס”ח), עמ’ 97-77
88. “‘ואי זהו קיומו’ (תוספתא בבא בתרא יא ד): זוטא לתורת השטרות התלמודיים”, ספר יובל לכבוד אבי הורביץ, ירושלים, תשס”ח, עמ’ 281-269 (עם תקציר באנגלית) [= לתורתם של תנאים, עמ’ 375-365]
89. “The Plotting Witness and Beyond – A Continuum in Ancient Near Eastern, Biblical, and Talmudic Law” Birkat Shalom: Studies in the Bible, Ancient Near Eastern Literature and Post-biblical Judaism presented to Shalom M. Paul on the Occasion of his Seventieth Birthday, Winona Lake 2008, pp. 801-829.
90. “כלום לא נצנץ פירוש רש”י בבית מדרשו של הרמב”ם?”, רש”י – דמותו ויצירתו, אברהם גרוסמן ושרה יפת עורכים, מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, ירושלים תשס”ט, עמ’ 464-403
91. “ידיים שאין מוכיחות”, חכמת בת שבע, ב’ ומפפהימר עורך, נוארק תשס”ט, עמ’ 60-47
92. “הרמב”ם והתלמוד”, דיני ישראל כו-כז (תשס”ט-תש”ע), עמ’ 239-221 (כרך לכבוד מרדכי עקיבא פרידמן)
93. “ח’ש’ש’: בעיות צורניות וסמנטיות בלשון התנאים”, לשון חכמים והתחומים הנושקים לה, מבחר מאמרים לכבוד שמעון שרביט, עורכים אפרים חזן, זהר לבנת, רמת גן/ אשקלון, תש”ע, עמ’ 100-89
94. “מה עניין הר סיני אצל שמיטה? תמורות בשיטות ‘ר’ ישמעאל ור’ עקיבא’ בהתגלות התורה”, סידרא כד-כה (תש”ע) [מוקדש לכבודו של פרופ’ צבי אריה שטיינפלד], עמ’ 426-387
95. “עטרה ליושנה: עיון מתודולוגי בגלגוליהן של שתי משניות (שבועות ד ו; ה ד)”, תפארת לישראל, ספר היובל לכבוד ישראל פרנצוס, בעריכת יעקב רוט, מנחם שמלצר, יעקוב פרנצוס, ניו יורק 2010, עמ’ 61-51
96. “The Jewish Bill of Divorce – from Massada Onwards”, ed. Albert I. Baumgarten et. al., Halakhah in Light of Epigraphy, Göttingen 2010, pp. 176-183
97. “לשון חכמים ולשון הבריות”, לשוננו עג (תשע”א), עמ’ 53-27
98. ” ‘הרי את בן…’: לכינוי הגוף הפרוד לנוכח בלשון חכמים”, ספר זיכרון למוריה ליבזון, מחקרים במדעי היהדות, בעריכת א’ ממן ור’ בליבוים, עמ’ 55-27, ירושלים תשע”א
99. “‘אל תתמה על הוספה שנזכר בה שם אמורא’: שוב למימרות האמוראים וסתם התלמוד בסוגיות הבבלי”, מלכאת מחשבת, קובץ מאמרים בנושאי עריכה והתפתחות של הספרות התלמודית, בערכת א’ עמית וא’ שמש, רמת-גן תשע”א, עמ’ 144-101 [= סוגיות בחקר התלמוד, עמ’ 135-57 (ושם חלק נוסף)] [נכלל כעת בספר “מחקרי לשון ומינוח בספרות התלמודית” (לעיל, ספרים, מספר 9)]
100. “‘ברית ותורה’ – לפרשת הבריתות על קבלת התורה”, סידרא כו (תשע”א), עמ’ 181-155
101. “למילון הארמי של הבבלי: ‘הוה’ לשון לימוד”, מאורות ליהודה, בעריכת מ’ רחימי, אלקנה תשע”ב, עמ’ 231-223
102. “משנה תורה – החיבור הגדול”, מִבִּרְכַּת מֹשֶׁה, קובץ מאמרים במשנת הרמב”ם לכבודו של הרב נחום אליעזר רבינוביץ ראש ישיבת ‘ברכת משה’ במעלה אדומים. עורכים: צבי הבר וכרמיאל כהן, מעלה אדומים, תשע”ב, עמ’ 376-345
103. “Now You See It, Now You Don’t: Can Source-Criticism Perform Magic on Talmudic Passages about Sorcery?”, in: Rabbinic Traditions between Palestine and Babylonia, eds. Ronit Nikolsky and Tal Ilan, Leiden 2014.
104. “Sorting Out the Wages of Adultery: Execution, Ordeal or Divorce”, Shoshannat Yaakov, Jewish and Iranian Studies in Honor of Yaakov Elman, edited by Shai Secunda and Steven Fine, Leiden 2012, pp. 77-109
105. “Genizah Manuscripts of the Babylonian Talmud – an integrated approach”, Report of the Oxford Centre for Hebrew and Jewish Studies, Academic Year 2010-2011, Oxford 2012, pp. 82-88
106. “‘המית שורך את שורי’, ממון או קנס? פרק בהתפתחות ההלכה”, כתבור בהרים, מחקרים בתורה שבעל פה מוגשים לפרופסור יוסף תבורי, בעריכת ארנון עצמון וצור שפיר, אלון שבות תשע”ג
107. “ענף-נוסח חדש במסכת שבת בתלמוד הבבלי – שלושה חכמים ומעשיהם: עיון במלאכת היצירה ומסורות הנוסח”, אוקימתא א (תשע”ג), עמ’ 51-1
108. “Tosefta, Hebrew of”, Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics, Brill: Boston, 2013, p. 792
109. “כל השגיאות הן lectiones difficiles – אתגר מתודולוגי”, כמעיין המתגבר, ספר יובל לכבוד הרב ד”ר נחום לאם, ניו יורק תשע”ד, עמ’ 162-153
110. “משנה תורה: הנוסח הראשון בכתיבת ידו של הרמב”ם”, הרמב”ם וגניזת קהיר, בעריכת מ”ע פרידמן, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, ירושלים (בדפוס)
111. “טיולים בסוכה ואינם אלא טיולים בסוגיא”, עומד להופיע בספר יובל לכבוד מנחם שמלצר
112. “Targum Onqelos Revisited” (requested for: Aramaic Studies, ed. Willem Smelik)
113. “פירושי רש”י למסכתות התלמוד”, הרצאה ביום עיון רש”י בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, תשס”ו
114. The Talmud Today

סקירות
1. “Mavo L’Dine Yisrael Bime Ha Bayit Hasheni by Ze’ev Falk”, Conservative Judaism 25 (1971), pp. 85-88
2. “Encyclopedia Talmudica, edited by M. Berlin and S.J. Zevin”, Conservative Judaism 26 (1971), pp. 89–91
3. “Talmud Yerushalmi, Codex Vatican”, Conservative Judaism XXVI (1972), pp. 92–94
4. “Best Seller in Two New Editions”, Jewish Exponent, Oct. 6, 1972
5. “על אוצר המשפט מאת נחום רקובר”, דיני ישראל יז (תשנ”ג–תשנ”ד), עמ’ 328-321.

שונות
“דברים אחדים על הדפסת הספר”, בתוך: תוספתא נזיקין, מהד’ ליברמן, ניו יורק תשמ”ח, עמ’ ה-ו
“פתח דבר”, בתוך: חמש סוגיות מן התלמוד הבבלי, האיגוד לפרשנות התלמוד, ירושלים תשס”ב (לעיל, עריכה ספרים 3)
“הקדמה”, תלמוד האיגוד, לעיל עריכת ספרים 9-4

ספר יובל
תורה לשמה: מחקרים במדעי היהדות לכבוד פרופסור שמא יהודה פרידמן / בעריכת דוד גולינקין, משה בנוביץ, מרדכי עקיבא פרידמן, מנחם שמלצר, דניאל שפרבר, ירושלים תשס”ח ‬

אתרי מחקר
● עדי הנוסח לתלמוד הבבלי (מכון ליברמן) http://www.lieberman-institute.com/
● מפתח ממוחשב לספרות התלמודית, דף על דף (מכון ליברמן) http://lieberman-index.org/
● אוצר עדי הנוסח לספרות התנאית (אוניברסיטת בר אילן) http://www.biu.ac.il/JS/tannaim/